ABSOLÚTNE A RELATÍVNE ADRESOVANIE V PROGRAME EXCEL

0
4049

Programy balíka Office sú v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Práca je vďaka ich využitiu rýchlejšia, efektívnejšia a jednoduchšia. Veľmi populárnym sa stal tabuľkový program Excel, ktorý má mnoho využití a možností, ktoré vedia prácu posunúť na nový level. Jednou z možností, ktorá je veľmi často využívaná, je odkazovanie na iné bunky. Na to však potrebujeme ich adresu. Čo to vlastne znamená?

Adresu bunky predstavuje jej označenie, ktoré sa skladá z označenia stĺpca, ktorý je vždy označený veľkým písmenom abecedy, a označenia riadku, čo predstavuje číslo. Oba tieto parametre je možné adresovať buď absolútne alebo relatívne.

Relatívne adresovanie

Relatívne adresovanie je snáď najvyužívanejším typom, pretože jeho používanie je čisto intuitívne a pozostáva z toho, že napíšeme adresu danej bunky, ktorá je napríklad A6. Základnou vlastnosťou tejto adresy je, že pri kopírovaní medzi riadkami alebo stĺpcami sa mení požadovaný riadok či stĺpec automaticky podľa toho, kam sa kopíruje. Napríklad, ak skopírujeme bunku A1 do B1, tak Excel bude vedieť, že má kopírovať bunku A2 do B2.  Relatívne adresovanie je veľmi jednoduché a v podstate aj najpoužívanejšie medzi mnohými užívateľmi programu Excel.

Absolútne adresovanie

Druhým typom adresovania je absolútne adresovanie, ktoré je o niečo pokročilejšie. Absolútne adresovanie je ukotvenie adresy bunky na pevnom podklade bez ohľadu na to, kam kopírujeme. Teda ak skopírujeme bunku A1 s absolútnym adresovaním do B1, tak Excel rovnako skopíruje A1 aj do B2. Už sa teda neprispôsobuje relatívne miestu kopírovania.

Absolútne adresovanie sa vytvorí pomocou znaku $, ktorý sa umiestňuje buď pred stĺpec alebo pred riadok alebo oboje – teda na základe toho, čo chceme fixovať. Ak sa umiestni aj pred označenie stĺpca aj riadka (napríklad $A$1), hovoríme o úplnom fixovaní, ktoré zafixuje oba parametre. Ak máme záujem fixovať len jeden parameter, umiestňujeme znak $ priamo pred požadovaný parameter, teda riadok (napríklad A$1) či stĺpec (napríklad $A1), a ten sa nebude meniť ani pri kopírovaní či presúvaní hodnôt danej bunky.

Záver

Excel má mnoho takýchto zaujímavých možností. Ak sa s týmto programom stretávate vo svojej práci, je dobré sa ho naučiť v ucelenom kurze Excelu online, kde môžete vďaka videám v priebehu niekoľkých hodín zvládnuť úplne všetko potrebné od základov až po pokročilú úroveň v Exceli a zároveň za absolvovanie takého kurzu získať certifikát.