Aby bola betonáž skutočne kvalitná

0
1620

Ak ste už niekedy zažili profesionálne betónovanie, určite viete, že je to skutočne náročný proces. Predchádzajú mu totiž veľké prípravy, najmä v prípade, ak sa majú vybudovať veľké steny či základy. Najskôr je nevyhnutné postaviť debnenie, následne doň umiestniť výstuhy z kvalitného železa a až potom môže dôjsť k samotnej betonáži.

Debnenie udáva kontúry budúceho betónového útvaru. Zabezpečuje, aby betón počas technologického procesu držal tam kde má a bol z neho vytvorený taký úsek stavby, ako je uvedené v projekte. Na betónovanie však samotné debnenie nestačí. Žiadna betónová konštrukcia by nestála, ak by do nej nebolo aplikované železo vo forme železnej armatúry.

Železná armatúra navrhnutá statikom

Pri železnej armatúre je dôležité, aby bola vypočítaná statikom. Len statický výpočet totiž zabezpečí, že konštrukcia bude vystavaná bezchybne, a tak betónový prvok zvládne stáť aj po odstránení vonkajšej podpornej konštrukcie vo forme debnenia. Okrem návrhu armatúry sú dôležité aj jej ďalšie súčasti, a to dištančné prvky, spoje a kvalita práce pri viazaní železa. Naň sa môže použiť len skutočne kvalitný drôt a práca musí byť vykonaná a skontrolovaná skutočnými profesionálmi. Inak môže byť ohrozená budúca stabilita betónového objektu.

Betónové dištančné prvky sú mnohokrát podceňované. V 90-tych rokoch sa pri tvorbe betónových konštrukcií prakticky nepoužívali, no časom si stavebníci uvedomili, že detaily betónových súčastí stavieb nie sú vždy premyslené do bodky. A práve túto úlohu zohrávajú dištančné prvky. Nimi možno priviesť armatúru do dokonalosti. No len v tom prípade, ak je použitý správny prvok. Na trhu je ich dostupné obrovské množstvo a vyrábajú sa z rôznych materiálov – od kovu, dreva až po plast.

Pohyb betónu musí byť podporený vibráciami

Kvalitu betonáže ovplyvňuje aj jej priebeh. Ak by sa do debnenia a armatúry betón len lial, napriek jeho tekutosti by nevyplnil naozaj všetok priestor. V konštrukcii by preto mohli ostať dutiny, ktoré sú dôvodom nedokonalosti stavby. Preto sa pri betonáži musia používať vibračné stroje uvádzajúce masu betónu do pohybu, čím sprostredkúvajú vyplnenie kompletného objemu debnenia.