Ako na dobrý preklad a kvalitné tlmočenie

0
1744

Dobrý preklad a kvalitné tlmočenie nie sú samozrejmosť. Vyžadujú dôkladný tréning a dlhoročné skúsenosti. Platí to aj o medzinárodnej reči dnešného sveta – o angličtine. V súčasnosti, kedy sa tento najpoužívanejší jazyk stal samozrejmou a nevyhnutnou súčasťou vzdelania a kariérneho uplatnenia takmer každého človeka, ktorý to chce niekam dotiahnuť, sa zdá, akoby nebolo nič ľahšie, než prekladanie a tlmočenie do – prípadne z – angličtiny.. Pritom však platí, že aj ten, kto tento jazyk dobre ovláda – a o ďalších to platí ešte vo vyššej miere – nemusí byť vôbec schopný dobrého prekladu, o tlmočení už ani nehovoriac.

Prekladatelia a tlmočníci pozor!

Na preklad totiž rozhodne nestačí cudzí jazyk ovládať, čo ako dobre. Dobrý prekladateľ by mal rovnako dobre zvládať oba jazyky, s ktorými pracuje. Dôležitosť tohoto bodu si uvedomíme hlavne spomenutím toho, koľkým ľuďom dnes robí problémy ich vlastná materčina. Nemyslíme tým iba gramatiku jazyka, ktorý používajú od narodenia, ale aj schopnosť formulovať myšlienky v celých, zmysluplných vetách. Samozrejme záleží aj na charaktere prekladaného textu, avšak aj ten najmechanickejší preklad – zvlášť ak má byť zaznamenaný v písomnej podobe – vyžaduje aspoň nejakú základnú mieru citu pre jazyk. Bez vzdelania v príslušnej oblasti musí byť človek skutočne prirodzeným talentom, ak dokáže prevádzať myšlienky z jedného jazyku do druhého bez toho, aby sa stratil nielen význam, ale predovšetkým dôraz, náboj, efekt či atmosféra prekladaného textu.

Toto všetko je v prípade tlmočenia ešte sťažené podmienkami okamžitého prevodu, či už ide o tlmočenie simultánne (okamžité) alebo konzekutívne (zhrnujúce z poznámok). Kým prvé vyžaduje predovšetkým vysokú mieru sústredenia, rýchlosť a pohotovosť, druhé sa nezaobíde bez vytvoreného systému značiek a výbornej pamäti. Všeobecne však platí, že akékoľvek tlmočenie na profesionálnej úrovni potrebuje roky trvajúcu prípravu, pravidelný tréning a bohaté skúsenosti.

 

Autorské právo: hjalmeida / 123RF Reklamní fotografie