Ako pripraviť auto na technickú a emisnú kontrolu (STK/EK)?

0
56
Ako pripraviť auto na technickú a emisnú kontrolu (STK/EK)?
Ako pripraviť auto na technickú a emisnú kontrolu (STK/EK)?

Pri príprave auta na technickú a emisnú kontrolu (STK/EK) je dôležité mať na pamäti, že ide o základnú kontrolu, ktorá zabezpečuje bezpečnosť vášho vozidla na cestách. Ako sa na takúto kontrolu pripraviť, aby ste predišli možným komplikáciám a zbytočným výdavkom?

Technická a emisná kontrola je nevyhnutná pre zistenie, či je vozidlo v technicky bezpečnom stave a spĺňa environmentálne normy. Pravidelné kontroly a údržba môžu predísť neočakávaným poruchám a vysokým nákladom na opravy v budúcnosti. Včasná príprava auta na STK a kontrola v servise vám umožní identifikovať potenciálne problémy a vyriešiť ich ešte pred samotnou STK/EK.

Čo by ste mali skontrolovať pred STK/EK?

Pred absolvovaním STK/EK je dôležité, aby ste sa uistili, že vaše vozidlo je v optimálnom stave. Medzi kľúčové patrí kontrola brzdového systému, pneumatík, osvetlenia, čelného a zadného skla aj vybavenie vozidla povinnými predmetmi, ako je výstražný trojuholník, reflexný odev a autolekárnička. Taktiež je potrebné skontrolovať hladinu a stav všetkých prevádzkových kvapalín a funkčnosť všetkých svetelných a zvukových signalizačných zariadení.

Nepodceňujte ani dôležitosť čistoty a viditeľnosti

Jedným z často prehliadaných aspektov pri príprave na STK/EK je čistota vozidla. Zabezpečte, aby bolo vaše vozidlo čisté nielen zvnútra, ale aj zvonka. Zvlášť dôležitá je čitateľnosť evidenčného čísla vozidla a dobrá viditeľnosť cez všetky sklá, čo zahŕňa odstránenie akýchkoľvek nepovolených fólií alebo predmetov, ktoré by mohli obmedziť výhľad.

Príprava auta na STK/EK nemusí byť stresujúca

Ak sú dodržané všetky potrebné kroky a kontrola je vykonaná včas, prebehne STK/EK bez komplikácií. Tým, že sa postaráte o technický stav svojho vozidla, nielenže zvýšite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky, ale zároveň predídete možným nepríjemnostiam počas kontroly. Nezabudnite, že údržba vozidla je dôležitá nie len pre jeho dlhodobú kondíciu, ale aj pre vašu pohodu pri jazde.

TIP: Prípravu vášho vozidla na technickú a emisnú kontrolu môžete zveriť sieti profesionálnych autoservisov. Táto sieť nezávislých servisov ponúka komplexné služby vrátane predkontroly potrebnej pre STK/EK. Využitím ich služieb získate istotu, že váš automobil bude pripravený na kontrolu podľa všetkých predpisov, čím sa minimalizuje riziko zistenia prípadných nedostatkov počas oficiálneho preverovania.