Daň z príjmov právnických osôb: Ako ju optimalizovať?

0
1647

Spôsob platenia aj vyberania daní z príjmov upravuje na Slovensku zákon o dani z príjmov. Tento zákon jasne vymedzuje, čo je daň z príjmu fyzických osôb a čo daň z príjmu právnických osôb.

Kým pri dani z príjmov fyzických osôb sú najčastejším predmetom zdaňovania príjmy zo zamestnania, príjmy zo živnosti alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ďalej úrokové príjmy, príjmy z prenájmu, predaja nehnuteľnosti, no taktiež príjmy z predaja akcií a obchodných podielov, pri dani z príjmu právnických osôb sú predmetom zdaňovania predovšetkým zisky obchodných spoločností.

Daňové výzvy a cenná pomoc pri ich riešení

Podnikatelia čelia v rámci svojej činnosti mnohým výzvam, aj tým daňovým, s ktorými si neraz nevedia poradiť bez pomoci skúsených odborníkov. Tí najlepšie vedia, čo a ako s daňami, poskytnú komplexné odborné poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnických i fyzických osôb na Slovensku, no neraz aj v zahraničí.

Ich služby zväčša zahŕňajú:

  • prípravu kalkulácie dane z príjmov fyzických a právnických osôb
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov
  • prípravu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
  • služby daňového plánovania a optimalizácie daní
  • zastupovanie pred daňovými úradmi či na súde

Optimalizácia daní právnických osôb

Poradenstvo a pomoc v daňovej oblasti sú vítanou alternatívou pre čoraz viac podnikateľov. Vedia, že ak svoje dane a ich optimalizáciu zveria do rúk špičkových expertov na dane, sú ich peniaze v bezpečí. A oni sa môžu o to lepšie a dôslednejšie venovať svojmu biznisu.