Keď potrebujete právnu pomoc, tak…

0
1573
6740a8a3-39c5-4954-94ff-92487200f1d1

Dnes môžete potrebovať právnu pomoc nielen pri nepríjemných udalostiach (obhajoba v trestnom či rozvodovom konaní), ale aj pri oveľa svetlejších situáciách, medzi ktoré môžeme zaradiť kúpu nehnuteľnosti, prípadne uzatváranie rôznych zmlúv a dohôd. Zvykne sa hovoriť, že pokiaľ niekoho neoklamete, oklamú Vás. Preto sa radšej pri každej právnej otázke obráťte na odborné právne poradenstvo, ktoré vie zabezpečiť aj advokátska kancelária Brázdil & Brázdilová.

Komplexný právny servis

Zmienená kancelária vykonáva právne služby vo všetkých oblastiach. Ide teda o odborníkov v obchodnom, občianskom, rodinnom, pracovnom, trestnom, zdravotnom, súťažnom a mediálnom práve, no tiež práve duševného vlastníctva a Európskej únie. Advokáti zo spoločnosti Brázdil & Brázdilová ponúkajú aj súdne a mimosúdne riešenie sporov. Právna pomoc a právna poradňa je určená nielen pre fyzické, ale aj právnické osoby. 

Vysoká odbornosť, diskrétnosť a profesionalita

Každý právnik tejto firmy pristupuje ku svojim klientom profesionálne, môžete sa preto spoľahnúť na absolútnu diskrétnosť. Jazykové znalosti právnikov umožňujú poskytovanie právnych služieb aj zahraničným subjektom, prípadne domácim klientom, ktorí vstupujú do právnych vzťahov so zahraničnými partnermi. Ku zvyšovaniu odbornosti prispieva spolupráca so súdnymi znalcami, tlmočníkmi, notármi, súdnymi exekútormi, daňovými poradcami a audítormi. Advokátska kancelária dlhodobo spolupracuje aj s odborníkmi z príslušných odborov, realitnými spoločnosťami, ako i spoločnosťami špecializovanými na inkaso a vymáhanie pohľadávok.

Synergický efekt

Cieľom advokátskej kancelárie Brázdil & Brázdilová  je maximálna spokojnosť klienta, ktorú chce dosiahnuť poskytovaním komplexnej pomoci pri riešení jeho problémov. Prvoradé je pre ňu zabezpečiť právne rady na mieru a uspokojiť všetky právne potreby klientov. Pridanú hodnotu prináša tímová práca, ktorá umožňuje zváženie rôznych právnych názorov a voľbu najoptimálnejšieho riešenia. Špičkové právne služby advokátskej kancelárie Brázdil & Brázdilová môžete využiť bez ohľadu na geografickú vzdialenosť a samozrejmosťou je aj využívanie inovatívnych technológií.

Ak sa nachádzate v ťažkej životnej situácií alebo sa “právo” inak dostalo do Vášho života, obráťte sa na advokátsku kanceláriu Brázdil & Brázdilová, ktorá sa stane Vaším pevným oporným múrom.

Foto: © [Lukas Gojda] / Dollar Photo Club