Máte čerstvý vodičák? Toto potrebujete vedieť o PZP

0
1915

Povinné zákonné poistenie musia mať uzatvorené všetky vozidlá, prípojné vozidlá s evidenčným číslom a taktiež iné špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa ale pohybujú po cestách. V roku 2015 bolo vydaných v Nitrianskom kraji cez 21-tisíc vodičských preukazov. Ak ste nováčikom za volantom aj vy, toto potrebujete vedieť o povinnom zmluvnom poistení.

Celkovo bolo v minulom roku v Nitrianskom kraji evidovaných viac ako 442-tisíc vodičov, len v samotnej Nitre ich počet dosiahol číslo 111 840. Štatistiky Ministerstva vnútra SR tiež prezrádzajú, že začiatočníkov za volantom v meste pod Zoborom bolo vlani 5298.

Ak je aj váš vodičský preukaz ešte „teplý“ a auto ste dostali od rodičov, partnera či partnerky alebo ste ho zdelili po starých rodičoch, pravdepodobne sa musíte postarať len o to, aby ste mali natankované. Starosti okolo byrokracie, ktorá k prevádzke auta patrí, si vás počkajú pri kúpe vášho prvého automobilu.

Od kedy musím mať PZP?

V prípade, že ste si práve vybrali svoje nové štvorkolesové “presúvadlo” a zaujímate sa o všetky potrebné papiere, vedzte, že povinné zmluvné poistenie musí byť na prvom mieste vášho zoznamu. Výber poisťovne, ktorá vám poskytne povinné zmluvné poistenie, je čisto na vás, majiteľovi auta. Môžete sa slobodne rozhodnúť, u ktorej poiťovne si svoje PZP vybavíte.

Pri výbere mnohých zásadne ovplyvňuje cena zákonného poistenia auta. Až druhoradé sú pre nich podmienky, ktoré každá zmluva o poistení má. Pre vaše pohodové jazdenie je výhodou fakt, že v prípade potreby už dnes viete svoju poisťovnu kedykoľvek požiadať o doplnkové krytie alebo o rôzne asistenčné služby. Takto vybavíte aj rozličné druhy pripoistenia, ktoré sa dajú v súčasnosti vybaviť veľmi jednoducho na internete.

Aké doklady musíte mať pri sebe?

Existujú dva doklady, ktorých vlastníctvo znamená, že máte uzatvorené PZP. Pre ostrieľaných vodičov to nie je žiadna novinka, nováčikovia na cestách si zopakujú, že v podstate ide o jeden doklad. Avšak jeden typ slúži na Slovensku a druhý ako potvrdenie za hranicami.

Dokladom o tom, že máte uzatvorenú zákonnú poistku, je biela karta. Tá obsahuje údaje o majiteľovi vozidla. V prípade, že ide o právnickú osobu, obsahuje táto karta firemné údaje. Biela karta informuje aj o type, modeli, značke, výrobnom čísle, čísle osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj poskytuje údaj o platnosti PZP a o poisťovni, ktorá bielu kartu vydala.

Ak však cestujete do zahraničia, nemusíte uzatvárať nové poistenie. Na to slúži zelená karta. Ako už zo samotného názvu vyplýva, ide o doklad vytlačený na zelenom papieri. Touto kartou sa preukazujete za hranicami, zatiaľ čo biela karta je platná iba na Slovensku.

Čo ak doklady o PZP stratíte?

V prípade straty dokladov ste povinný v čo najkratšom čase požiadať o nové, ktoré vám poisťovňa vydá najneskôr do nasledujúceho dňa. Strata akýchkoľvek dokladov o vozidle je veľmi nebezpečná a najdôležitejšie je, aby ste o nové požiadali čo najskôr.

Bez týchto dokladov totiž nemôžete šoférovať. Čo najskôr treba v prípade potreby hlásiť aj prípadné zmeny údajov v kartách. Ak však dôjde k strate alebo zmene údajov v dokladoch, poistený si hradí vystavenie nových na vlastné náklady.

Kedy zaniká PZP?

Každá poistná zmluva určitým dátumom zaniká. Ak nepožiadate o ukončenie povinného zmluvného poistenia vy, väčšina poisťovní vám trvanie zmluvy o PZP automaticky predĺži.

Ak chcete podať výpoveď PZP, je dôležité, aby bola výpoveď podaná najneskôr 6 týždňov pred týmto dátumom. V tomto období musí byť táto výpoveď už doručená v poisťovni. To, kedy ste ju odoslali na pošte, je bezvýznamné. Každá poisťovňa môže mať aj vlastné požiadavky v prípade výpovede poistných zmlúv. Je preto potrebné, aby ste si vopred zistili tieto skutočnosti.

Niektoré poisťovne napríklad akceptujú len výpovede, ktoré sú zaslané doporučene. Ak podávate výpoveď skôr, ako zaniká zmluva, nezabúdajte žiadať od poisťovne zvyšok peňazí, ktoré ste už vyplatili za poistenie. Rovnako si nezabudnite vypýtať potvrdenie o bezškodovom priebehu.

Aj keď ste mali uzatvorené dobré PZP,  môžete žiadať o jej vypovedanie z rôznych iných dôvodov – napríklad zmena vlastníka vozidla alebo odcudzenie vozidla. Vďaka PZP sa v prípade nehody vyhnete súdom a exekúciám.