Máte nárok na vrátenie poistného PZP?

0
1673

Uzavreli ste nové povinné zmluvné poistenie pre vaše vozidlo, no nie ste spokojní? Alebo predávate vozidlo a neviete, čo so starou poistkou? Môžete byť bez obáv, poisťovne pamätajú aj na tieto prípady. Dokonca vám vrátia poistné PZP.

Vrátia mi poistné, ak mi PZP nevyhovuje?

Ak ste sa rozhodli pre novú poisťovňu, no poistenie auta vám „nesadlo“, nezúfajte. Zo zákona máte možnosť odstúpiť od poistnej zmluvy do 2 mesiacov. Výpovedná lehota je niekoľko dní, počet je individuálny pre každú poisťovňu. Zaplatené poistné PZP vám po dodržaní všetkých náležitostí vrátia. Dôležité je podať výpoveď písomne a vlastnoručne podpísanú. Počet dní výpovednej lehoty sa potom ráta odo dňa doručenia výpovede do poisťovne.

Krádež, predaj či vyradenie. Aj v týchto prípadoch vám poistné PZP vrátia

Ukradli vám vozidlo? Nahláste to poisťovni. Avšak na to, aby vám vrátili poistné, si počkáte 30 dní. Navyše, potrebujete doložiť doklad od polície, ktorá oficiálne ukončila pátranie. V prípade predaja vozidla inému majiteľovi taktiež zaniká predmet poistenia a zmluva sa ruší. Výpoveď PZP musí byť doložená dokladom o zmene majiteľa vozidla. Ak auto odhlasujete z evidencie, priložte doklad tiež. Poisťovňa vám v každom z týchto prípadov nespotrebovanú čiastku poistného PZP vráti.

Koľko z poistného PZP vám vrátia?

To, koľko vám poisťovňa z výšky sumy poistného vráti, je individuálne. Preto je veľmi dôležité čítať podmienky zmluvy. Akonáhle sa vám niečo nezdá, neváhajte sa spýtať. Mnoho majiteľov vozidiel tento krok preskočí a potom sa nestíha čudovať, keď im poisťovňa mnoho škôd nepreplatí. Výhodnou možnosťou, ako porovnať jednotlivé poistenia na trhu, je online kalkulačka PZP. Tá vám na základe vašich požiadaviek ponúkne dostupné riešenia behom pár minút. Navyše si zmluvu môžete preštudovať v pokoji domova a tiež uzavrieť PZP online.

Hoci drvivá väčšina majiteľov vozidiel uzatvára povinné zmluvné poistenie na jeden rok, aj počas neho sa dá od zmluvy odstúpiť. Podobne vám vrátia nespotrebované poistné PZP v prípade krádeže, predaja či vyradenie vozidla z evidencie. Nezabudnite však pozorne čítať podmienky v poistnej zmluve, pretože výška vrátenej čiastky sa môže líšiť.