Mozgové vlny môžu vyvolať lucidné snívanie

0
2557

Lucidné (vedomé, svetlé, jasné, bdelé) sny, v ktorých ľudia vedia ovládať svoje snívanie, sú zriedkavé. No vedci zistili, že dokážu u ľudí vyvolať tento zvláštny stav mysle prepínaním mozgu s určitou frekvenciou elektrickej energie.

Nikdy by mi nenapadlo, že to môže fungovať,“ povedal Dr. John Allan Hobson, psychiater a dlhoročný výskumník spánku na Harvardskej univerzite. „Ale vyzerá to tak, že je to naozaj možné.

Výsledky ukázali, že keď  boli neskúsení snívajúci vystavení 40 Hz prúdu, uviedli, že až 77% času sa nachádzali vo fáze, ktorú môžeme nazvať bdelé snívanie. 

Boli naozaj nadšení,“ povedala výskumníčka Ursula Voss z J.W. Goetheho univerzity vo Frankfurte, ktorá navrhla experimenty. „Sny boli iba krátke, ale dosť dlhé na prerozprávanie. Proste vedeli, že to je sen aj počas snívania.

Snové vlny

Lucidný sen je akoby prekrytím dvoch stavov vedomia – toho, ktorý existuje v bežnom snívaní a stavu počas bdelosti, ktorý zahŕňa vyšší level informovanosti a kontroly.

Keď som pri vedomí, a teda sebareflexívna, keď rozmýšľam nad sebou, nad minulosťou a budúcnosťou, to je normálna bdelá funkcia,“ hovorí Voss „V bdelých snoch prenášame prvky  bdenia do snov.

Takéto prekrývanie sa tiež odráža v mozgových vlnách, ktoré vedci môžu odhaliť pomocou elektroencefalografie alebo EEG. Normálne snívanie má svoje vlastné špecifické vzorce mozgových vĺn. Avšak, keď ľudia majú lucidné sny, gamma vlny ukazujú vzor činnosti spojený s vedomím, čo je takmer neprítomné počas spánku a normálneho snívania. Gamma aktivita v mozgu v bdelých snívajúcich je predovšetkým vidieť vo frontálnej kôre mozgu.

V štúdii vedci umiestnili elektródy na kožu 27 účastníkom, ktorí neboli bdelí snívajúci, na stimuláciu frontálnej mozgovej kôry a znovu vytvorili gamma vlnu aktivity, ktorú videli u lucidných snívajúcich.

Počas štyroch nocí aplikovali 30-sekundové šoky elektrických prúdov na pokožku účastníkov, dve minúty po tom účastníci vstúpili do snovej fázy spánku, ako ukázala aktivita ich mozgu. Frekvencia stimulácie sa pohybovala od 2 do 100 Hz a niekedy vedci  nedodali žiadne elektrické prúdy. Účastníci potom okamžite po prebudení hlásili ich sny zapisovateľovi, ktorý nevedel, ktorú stimuláciu dostali.

Údaje z EEG ukázali, že gamma aktivita mozgu v priebehu stimulácie sa zvyšuje o 40 Hz a v menšej miere  počas stimulácie s 25 Hz. Stimulácia s inými frekvenciami neviedla k žiadnym zmenám v mozgových vlnách, a to nezvyšuje pravdepodobnosť ľudí majúcich lucidné sny.

Vedci tiež zistili po stimulácii, že ak ľudia prežili bdelý sen, gamma aktivita vzrástla ešte viac.

Boli sme prekvapení, že je možné prinútiť mozog, aby bral frekvenciu zvonku, skutočne v nej vibroval a ukázal nejaký efekt,“ hovorí Voss.

Veda a vedomie

Lucidné sny predstavujú jedinečnú príležitosť pre vedcov sledovať zmeny v mozgu z jedného stavu vedomia do ďalšieho a nové výsledky naznačujú, že môže by ľahšie študovať tieto zmeny.

Namiesto čakania na to, čo sa stane, môžeme vlastne robiť experimenty, poskytovať stimuly a sledovať, čo sa deje. Reakcia podnet-odozva dáva oveľa viac možnosti skúmať vedomie seba samotného. Je to úžasné,“ povedal Hobson.

Okrem pokroku v pochopení toho, čo sa deje počas bdelých snov, nové poznatky môžu priniesť pohľad na širší výskum povahy vedomia a na to, ako to tam funguje.

To nám umožňuje vidieť, že vedomie je zjavne funkcia mozgu,“ vysvetľuje Hobson. “To sme vedeli, ale mechanizmus nám nebol celkom jasný. Teraz máme nový pohľad.

Vedci sa už skôr domnievali, že gama vlny sú spojené synchronizovane s činnosťou mozgu a tvoria dôležitý aspekt vedomia. Nové poznatky sú dôkazom, že gamma aktivita vlastne súvisí s vedomím. Dnes je viac pravdepodobné, že táto činnosť je vlastne  príčinou vedomia,“ povedala Voss. 

Zdroj: livescience.com

Foto: ask4biology.com