Preklady optimalizované pre internetové vyhľadávače

0
1603

Pokiaľ vlastníte úspešnú slovenskú webovú stránku a usilujete sa o jej adekvátnu realizáciu v cudzom jazyku (alebo chcete preraziť novou webovou stránkou ihneď aj vo svete), mali by ste vedieť, že kvalitné weby nie sú iba o správnom preklade. Dôležitá je totiž pozícia stránky vo vyhľadávačoch, a preto je nutné prispôsobiť tomu kľúčové slová a výrazy, ktoré sú pre určitú oblasť na internete typické. Ak Vám teda záleží, aby boli Vaše preklady pre vyhľadávače tým pravým, odporúčame obrátiť sa na kvalitnú prekladateľskú agentúru. Takou je napríklad aj spoločnosť Aspena.

Špecializovaný prekladateľský tím má SEO problematiku v malíčku

Optimalizácia pre vyhľadávače, inak nazývaná aj SEO (search engine optimazation), zahrňuje súbor techník, ktoré dokážu zlepšiť pozíciu webovej stránky vo vyhľadávačoch. Aspena poskytuje preklady textov s podporou SEO prostredníctvom svojho špecializovaného tímu prekladateľov, projektových manažérov, editorov, korektorov a SEO špecialistov na tvorbu webových stránok. Táto problematika patrí tiež do oblasti internetového marketingu, ktorý sa neustále vyvíja. Agentúra preto pravidelne vzdeláva svojich zamestnancov, aby mohla ponúknuť klientovi len to najefektívnejšie riešenie. Služba revízie textov s podporou SEO zahrňuje prvotnú analýzu formátovania a kódovania zdrojových stránok, ale aj analýzu kľúčových slov, ktoré sú pre vyhľadávače atraktívne. S klientom bude následne dohodnutá vhodná stratégia. Jazyková korektúra je vždy prevádzaná rodenými hovorcami. V prípade záujmu si dohodnite nezáväzné konzultácie a vyjadrite svoje predstavy. Prekladatelia ovládajú odbornú terminológiu a pri preklade prihliadajú aj na kultúru a zvyklosti danej krajiny. Preložené texty tak budú vyzerať autenticky a pri čítaní nebudú pôsobiť rušivo.

Aspena – vysoká odborná úroveň

Samozrejmosťou je tiež preklad referenčných materiálov, glosárov a terminologických slovníkov. SEO preklady si môžete dať vypracovať aj dodatočne ako samostatnú službu. Spoločnosť Aspena je na trhu už niekoľko rokov, preto sa nemusíte obávať amaterizmu. Prioritou je poskytovanie komplexných služieb, ktoré povedú k absolútnej spokojnosti klienta. Riešenia sú vypracované na tej najvyššej odbornej úrovni. Agentúra sleduje vývoj trhu a jeho potreby, preto má k dispozícií vždy tie najmodernejšie alternatívy. Tím pracuje efektívne, systematicky a neustále sa snaží o zlepšovanie manažmentu kvality. Klient dozerá na celý projekt, a tak mu je vytvorený maximálny priestor pre vyjadrenie sa. Každý zamestnanec má vymedzenú svoju zodpovednosť a právomoc. Z toho vyplýva, že všetko funguje ako hodinky, dynamicky a spoľahlivo. Externí spolupracovníci sú vyberaní na základe pravidelného testovania a ich hodnotenie vychádza z odborných požiadaviek.

V prípade, že ste sa rozhodli zabodovať webovou stránkou v cudzom jazyku, teraz už viete, kto Vám s tým pomôže.

Foto: © [Rawpixel] / Dollar Photo Club