Sklad potravín: Aké požiadavky a normy musí spĺňať?

0
3910

Zariadzujete predajňu s potravinami? V prípade, že budete mať v obchode aj sklad potravín, je treba dodržať množstvo predpisov a nariadení.

Nejde len o vhodné regály do skladu, kam sa všetko uloží. Musí byť zabezpečená aj adekvátna prístupová komunikácia ku skladu v bezprašnej úprave, nesmie chýbať stály prívod tečúcej teplej vody ohriatej najmenej na teplotu 45°C, ako aj prívod tečúcej studenej pitnej vody a samozrejmosťou je i hygienicky nezávadné odstraňovanie odpadových a splaškových vôd.

Čo ešte ďalšie musí sklad potravín spĺňať?

Vhodné skladové priestory

Priestory skladov musia byť upravené tak, aby nimi neprechádzalo nechránené teplovodné potrubie ani odpadové potrubie. Sklad musí byť vybavený aj meracími zariadeniami a podľa potreby aj regulačnými a registračnými zariadeniami, ktoré umožňujú dodržiavanie a kontrolu určených noriem.

Manipulácia s čerstvými potravinami

Manipulácia s potravinami, obzvlášť čerstvými, to je samostatná kapitola.

Tak v prvom rade, na skladovanie čerstvých surovín a polovýrobkov sa musia zriadiť vyhovujúce skladovacie priestory ako súčasť výrobného priestoru. Napríklad vajcia, tie je potrebné skladovať v chladných skladoch alebo v chladničkách.

Na uskladnenie zeleniny a ovocia zasa poslúžia prepravky na ovocie či zeleninu uložené na adekvátnom mieste, pričom zabúdať nemožno ani na manipuláciu a očistu daných surovín. Je treba na to vyhradiť špeciálne miesto s prívodom tečúcej vody zahriatej najmenej na 50 °C a studenej pitnej vody so zariadením na umývanie surovín s pracovnými plochami, ktoré sú umiestnené mimo výrobného priestoru tak, aby bolo oddelené čisté od nečistého.

Vhodné materiály a predmety na uskladnenie potravín

V obchode s potravinami môžete pre kontakt s potravinami používať len materiály a obaly, ktoré spĺňajú vcelku prísne požiadavky. Tie určuje výnos  č. 1799/2003 – 100potravinového kódexu.

Nie je teda vôbec jedno, aké kovové materiály a predmety, predmety z plastov, ako sú prepravky aj plastové palety, keramické predmety, sklenené predmety, drevené predmety aj ďalšie predmety pri styku s potravinami použijeme.

Vo všeobecnosti platí zásada, že pri manipulácii s potravinami by sa mali používať len také materiály a predmety, ktoré nesmú do potravín uvoľňovať látky ohrozujúce zdravie ľudí a ktoré nespôsobujú žiadne neprijateľné zmeny v zložení príslušných potravín.