Učte sa jazyky s BiLingvi

0
1742

Či už patrí učenie sa jazykov a spoznávanie cudzích kultúr medzi Vaše hobby, alebo to vôbec nie je Vaša parketa, určite ste si vedomý nevyhnutnosti adaptovať sa. Vznikom Európskej únie sa nám rozšírili obzory, no svet je oveľa väčší a záleží iba na nás, ako sme ochotní otvoriť sa mu. Dnes sa už skutočne nemusíme obmedzovať na jednu prácu, jedno miesto, krajinu či úzky okruh ľudí. Nekonečné možnosti nám ležia pri nohách, preto by ich bolo škoda nevyužiť. Cudzí jazyk nie je iba symbolom úspechu a prekonávania bariér, ale postupne sa stáva samozrejmosťou a prirodzenou súčasťou spoločnosti. Aj vyučovacie metódy v jazykových školách sa zmenili. V praxi to znamená, že prioritou nie je nudná gramatika, ale schopnosť dorozumieť sa a pripraviť sa na praktický život za hranicami vlasti. Úplne nové možnosti v učení sa jazyka predkladá aj vzdelávacie centrum BiLingvi. Jazykové kurzy Bratislava neboli ešte nikdy také atraktívne. Ak sa teda chcete prestať učiť cudzí jazyk, ale sa ho túžite aj skutočne naučiť, tak sa zverte do rúk skutočných profesionálov.

Licencované a efektívne metódy

Moderní lektori s dlhoročnou praxou vedia, ako dostať cudzí jazyk pod kožu. Svoje vyučovanie smerujú tak, aby už nikto naučené vedomosti viac nezabudol. Nehrozia ani žiadne nudné hodiny, na ktorých túžite po jedinom, a teda spánku. S BiLingvi utečie vyučovanie skutočne veľmi rýchlo a takýmto tempom sa na študentov nalepia i nové znalosti. Dynamika, srdečnosť, ale aj vysoká odbornosť a profesionalita, to sú prednosti, ktorými disponujú všetci vyučujúci tohto centra. Kurzy angličtiny Bratislava podliehajú mimoriadne úspešnej a licencovanej metóde DIRECT METHOD FOR ENGLISH, no ani kurz nemčiny Bratislava sa nenechá zahanbiť, pretože je vedený metódou Direktes Deutsch.  Podstatou je najmä zábava a absencia stresu. Na základe tohto sa človek dokáže učiť omnoho expresnejšie. Správne vyučovacie postupy, kladenie a zodpovedanie otázok, sústavné opakovanie či dynamika, to je podstata vyučovania v BiLingvi. Komunikácia a premýšľanie v cudzom jazyku sa stanú behom okamihu prirodzené ako dýchanie. Toto centrum však nie je iba jazyková škola. Môžete sa naň obrátiť tiež v prípade, že potrebujete jednorazovo využiť služby tlmočenia alebo prekladu.

Veselá angličtina pre deti

Aby sa stal cudzí jazyk nenútenou súčasťou jedinca, mal by si ho začať osvojovať plynule s materinskou rečou. K dispozícií je preto niekoľko najrôznejších kurzov pre najmenších. Nezaostáva ani BiLingvi a jeho angličtina pre deti je realizovaná v LCF KIDS CLUBS. Základ vyučovania tvorí hra a veselé aktivity, ktoré sú každému dieťaťu prirodzené. Maľovanie, spievanie, vystrihovanie a adaptovanie divadelných hier, toto sú metódy, vďaka ktorým si deti osvoja cudzí jazyk behom niekoľkých týždňov. Výhodou detí je aj ich bezprostrednosť, ktorá uľahčuje proces učenia. Pokiaľ si teda zakladáte na budúcnosti svojho dieťaťa, prihláste ho na zážitkový jazykový kurz, ktorý ho posunie o úroveň vyššie.

Jazykové centrum BiLingvi sa teší na všetkých záujemcov a je pripravené presvedčiť o svojich kvalitách.

Foto: © [volkonskaya] / Dollar Photo Club