7 chýb v diplomovej práci, ktoré vám komisia pri obhajobe neodpustí

0
1961

Dostali ste sa na štátnice a obhajobu diplomovej práce? Skvelé, stále máte pred sebou niekoľko vecí, ktoré môžete pokaziť a zhoršiť si záverečnú známku, alebo sa dopracovať až k tomu, že sa do školy vrátite ešte na opravný termín. Na čo si musíte dať pozor pri samotnej obhajobe?

Časový limit

Na obhajobu práce dostanete napríklad 12 minút. Mali by ste sa zmestiť medzi 10 a 14. Ak tento limit prekročíte, komisia vás zastaví a vy nestihnete vysloviť to dôležité. Ak skončíte predčasne, budú vašu prácu považovať za neplnohodnotnú a prázdnu.

Skákanie z témy do témy

Vaša prezentácia by mala mať logický postup. Od hypotézy, cez teóriu, vysvetlenie postupov, analýzu výsledkov až po celkový záver a porovnanie s iným výskumom. Pripravte si prezentáciu doma a naučte sa ju odprezentovať.

Reč tela

Skutočne nie je príliš príťažlivé, keď si mydlíte spotené ruky alebo dupocete na mieste ako nervózny klokan. Snažte sa aspoň pôsobiť vyrovnane a rozvážne.

Neznalosť témy

Idete svojim tempom krásny monológ, komisia vás zastaví, spýta sa otázku a vy neviete odpovedať? Chyba, vašu prácu musíte poznať dokonale bez ohľadu na to, koľko práce ste jej venovali.

Samý text

Do záverečnej prezentácie nepatrí text. V prezentácií uvádzajte len prílohy, obrázky, grafiky, mapy a iné vizuálne príklady. Prípustný je aj text, no v minimálne forme v odrážkach a skratkách len ako pomôcka pre vás alebo vo forme čísiel v tabuľkách a grafoch.

Škaredý dizajn

Dajte si s prezentáciou trochu viac práce než len pol hodinu pred obhajobou. Vyberte pekný template, zakomponujte do neho fotografie a dajte si celú prácu niekomu skontrolovať.

Odbiehanie

Nemusíte odbiehať rovno na WC. Horšie je, keď odbiehate od témy a členovia komisie vás na to upozornia. Počas obhajoby sa venujte svojej práci. Ničomu inému.