Rozdiel medzi solárnym kolektorom a fotovoltaickým panelom

0
8208
Rozdiel medzi solárnym kolektorom a fotovoltaickým panelom

Obnoviteľné zdroje energie sú dnes v zornom poli čoraz väčšej skupiny ľudí, ktorí prejavujú záujem šetriť prírodu práve využívaním ekologických spôsobov výroby elektriny a tepla. Napriek stúpajúcim trendom si ľudia stále zvyknú mýliť pojmy solárny kolektor a fotovoltaický panel. Často sa javí, že ide o rovnaké mechanizmy, skutočnosť je však iná.

Solárne kolektory sú zariadenia, ktoré premieňajú slnečnú energiu na teplo. Používajú sa najmä na ohrev vody, čím sa znižujú napríklad náklady v domácnosti. Najčastejšie sa vyskytujú typy čiernych kovových platní v sklenenom alebo plastovom púzdre, ktoré môžeme vidieť na strechách domov. Solárny kolektor funguje ako malý skleník, ktorý akumuluje slnečné žiarenie, a tým následne ohrieva vodu, ktorá preteká cez rúrky skryté pod doskou a teplonosnou látkou. Slúžia aj na vykurovanie bazénov a skleníkov, dokonca môžu vyhrievať aj dom, tu však už musí ísť o premyslenejšiu technológiu s nízkotepelným vykurovacím systémom, ktorý predstavuje napríklad podlahové kúrenie. Oproti fotovoltaickým panelom sú solárne kolektory cenovo výhodnejšie. Aký je medzi nimi rozdiel?

Tým hlavným rozdielom medzi solárnym kolektorom a fotovoltaickým panelom je princíp ich fungovania. Kým solárny kolektor výlučne spotrebúva slnečnú energiu na výrobu tepla, fotovoltaický panel funguje na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Tento princíp je základom pre technický obor fotovoltaika.

Vďaka fotovoltaike je možné si vybudovať vlastnú domácu elektráreň, ktorá dokáže zaistiť potrebnú energiu pre celý dom. Potrebné sú fotovoltaické panely ktoré dokážu vyrábať elektrickú energiu aj bez priameho osvetlenia, menič a striedač napätia, regulátor a batéria na uskladnenie nadbytočnej vyrobenej energie. Prevádzka fotovoltaickej elektrárne je takmer bezúdržbová a životnosť fotovoltaických panelov predstavuje 25 – 30 rokov.