Prečo sú pracovné odevy pri práci také dôležité?

0
1781

Väčšina zamestnávateľov si je vedomá svojej základnej povinnosti, čo sa týka starostlivosti o svojich zamestnancov. No nie je až také isté, či kladú rovnakú vážnosť pracovným odevom a ochrane zdravia pri práci. A pritom štatistiky evidujú už toľko zbytočných nehôd, vážnych zranení, ale aj strát na živote. Nezabúdajte, že pokiaľ zamestnávate ľudí, musíte im zaručiť bezpečnosť a ideálne podmienky. V opačnom prípade by ste sa mohli dostať do vážnych problémov. 

Použitie špeciálneho pracovného oblečenia pri práci v rizikovom prostredí by malo byť samozrejmosťou. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť takémuto zamestnancovi nielen bezpečný odev, ale aj pohodlný, a teda taký, ktorý ho nebude nijako obmedzovať pri práci. 

Ochranné odevy pre pracujúcich v rizikovom prostredí, ako je napríklad práca pri vysokých teplotách, sú doslova nutnosťou. No i pracovná pozícia, pri ktorej pracovník využíva kladkostroj, vysokozdvižný vozík alebo sústruh, pracovné oblečenie potrebuje. Je nutné, aby sme si raz a navždy uvedomili, že pracovné odevy majú opodstatnenie pri každej fyzickej práci. V západnej Európe sa vybavenie zamestnanca špecializovaným odevom stáva tradičným štandardom, u nás ale stále absentuje. 

Osobné ochranné pomôcky

Podľa vykonávanej práce potrebujú zamestnanci  konkrétne ochranné prvky oblečenia. Pri niektorých prácach sa vyžaduje aj ochrana očí. Tá ma opodstatnenie napríklad pri práci s chemikáliami, ktoré by sa nedopatrením mohli dostať do oka a nenávratne by ho poškodili.

Maximálna možná ochrana je veľmi dôležitá. Nesprávny typ ochranných okuliarov, ktoré napríklad prepúšťajú nebezpečné látky, spôsobuje, že si ročne pri práci zničia zrak tisícky ľudí. 

Vysoká ochrana je potrebná aj pre ľudí pracujúcich v blízkosti elektriny, na stavbe a ťažkom priemysle. Ochrana by mala zahŕňať nielen pracovný odev a rukavice, ale nemala by chýbať ani pracovná obuv. Neraz sú to práve pevné topánky, čo zachráni pracovníkovi nohu, ak mu na ňu padne ťažký predmet. 

Jednorazové kombinézy zas chránia pred nebezpečnými časticami a chemickým postrekom. Mali by byť ľahké, dokonale chrániace celé telo a malo by sa v nich pracovať pohodlne.

Dôležitá je aj ochrana rúk. Izolované rukavice zabránia popáleninám pri práci nad 500 stupňov. 

Ochrana sluchu je zase potrebná pri práci v príliš hlučnom prostredí. Či sa použijú malé štuple do uší alebo veľké klapky cez celé ucho závisí od pracovného prostredia.

Dobrá spoločnosť sa pozná aj podľa toho, ako jej záleží na zamestnancoch. Ak si chcete vybudovať kvalitné meno a rešpekt u svojich ľudí, investujte do pracovných odevov. 

Zdroj: hsimagazine.com

Foto: freedigitalphotos.net