Ako správne písať seminárne práce

0
3121

Témy seminárnych prác rozdané, hurá do písania! Ak aj Vás namiesto radosti z výzvy, ktorou pre Vás napísanie dobrej seminárky je, zachvátila skôr nefalšovaná panika, prečítajte si zopár cenných rád, ako na seminárku. Veď koniec-koncov, každá dobre napísaná seminárna práca je o čosi lepšie zvládnutá bakalárka, tak to rozhodne nepodceňujte a buďte na písanie vysokoškolských prác poctivo pripravení.

Seminárna práca krok za krokom

Písať seminárnu prácu so sebou obnáša mnoho stresu a nervov. Pritom ale napísať seminárnu prácu nie je až také zložité. Stačí vedieť, ako na to. Mnohé vysoké školy na Slovensku majú vo svojich stanovách presné pokyny, ako má štruktúra aj obsah seminárnej práce vyzerať. Ak však na nič také nenarazíte, stále je tu ešte možnosť opýtať sa na seminárku priamo vyučujúceho. Prípadne pozorne čítajte nasledujúce riadky.

Forma seminárnej práce

Každá vysokoškolská seminárna práca by mala pozostávať z nasledovných častí:

– Úvodná strana – obsahuje meno autora a názov seminárnej práce.

– Obsah – obsah seminárky s číslami strán.

– Samotný text seminárnej práce – záleží od témy, či ju zadal profesor alebo je jej výber na Vás – niekedy je treba viac sa zahĺbiť do odbornej literatúry, inokedy postačia aj internetové či iné zdroje, všetko v závislosti od témy. Občas pomôže aj vyhľadať si voľne dostupný vzor seminárnej práce, najmä, ak je to Vaša prvotina, nech máte jasnú predstavu o jej forme aj obsahovom nasýtení.

– Záver – rozsahovo podobný ako úvod, pričom cieľom je zhodnotiť prácu, pomenovať pramene aj cieľ práce.

– Resumé – stručné zhrnutie celej seminárky (do 15 viet) v cudzom, najčastejšie anglickom jazyku.

– Bibliografia – použitá literatúra.

V každom prípade, aj pri písaní seminárnych prác platí, že to nie je žiadna veda. Pravdaže, ak si čo-to z tej vedy naštudujete a idete na to s rozumom a chladnou hlavou.

Tak do písania!