Pozor na pracovné úrazy!

0
3186
roofer builder worker with pulverizer spraying paint on metal sheet roof

K najväčšiemu počtu vážnych pracovných úrazov dochádza v profesiách v oblasti stavebníctva, priemyselnej výroby a lesníctva. Zväčša ide o devastačné poranenia končatín, pády z výšok a zavalenia osôb. Tieto úrazy môžu mať i smrteľné následky. Často krát je príčinou vážneho zranenia nedostatočná ochrana a prevencia.

Ako sa chrániť pred zraneniami?

Zamestnávateľ, ktorý nedodrží zásady ochrany a bezpečnosti na pracovisku, môže dostať pokutu až do výšky 100 000€. Preto je nepochopiteľný postup niektorých zamestnávateľov, ktorí zdravie svojich zamestnancov riskujú. V mnohých prípadoch by sa dalo vážnym, až smrteľným zraneniam predísť používaním ochranných pracovných pomôcok. Tými najdôležitejšími sú v rizikových povolaniach najmä tieto:

  • Ochrana hlavy. Riziko úrazu hlavy hrozí najmä v stavebníctve. A to nielen pri páde z výšky, ale aj pri zranení stavebným materiálom. Viac ako nutné sú tu teda ochranné prilby. Tie sú prispôsobené jednotlivým typom povolania tak, aby chránili pred konkrétnymi hroziacimi nebezpečenstvami. V prípade rizika pádu alebo úderu je vhodná špeciálne spevnená prilba. Ochranná prilba pre lesníkov je zas vybavená mriežkou, ktorá chráni tvár pred pilinami. Dostupné sú tiež elektro izolačné pracovné prilby, prilby odolné roztavenému kovu a pod.
  • Ochrana tváre, zraku, sluchu. Potreba týchto pracovných pomôcok sa tiež líši v závislosti od typu povolania. Napríklad zváračské povolanie si vyžaduje ochranné okuliare. Ochrana sluchu prostredníctvom mušľových chráničov sa vyžaduje na staveniskách pri práci s ťažkými strojmi. Tu poslúžia i respirátory proti prachu. Nebezpečenstvo úrazu tváre zas hrozí napríklad pri práci s chemikáliami, kde sa používajú ochranné masky alebo filtračné polomasky.
  • Ochrana tela. Okrem rôznych špeciálnych oblekov a uniforiem vo vysokej kvalite, ktoré je možné zakúpiť od bormis.sk, je nutné myslieť i na viditeľnosť človeka na pracovisku. Nebezpečenstvo hrozí najmä pri cestných prácach, na stavbách alebo v lesoch. Odporúčajú sa teda reflexné odevy, vďaka ktorým bude zamestnanec dobre viditeľný a predíde sa tak zrážke so strojmi a vozidlami.Architetto e operaio in galleria

Je zrejmé, že prevencia je omnoho rozumnejšia, ako riešenie vzniknutých problémov. Preto zamestnávatelia, ale i zamestnanci musia myslieť na používanie kvalitných certifikovaných bezpečnostných pomôcok. Pred začatím práce je vhodné zaobstarať všetko potrebné.

Predajňa BORMIS Krajinská 2/A, 900 21 Svätý Jur, v internetovom obchode www.bormis.sk, alebo zavolajte na tel. číslo 0948355340 a dohodnite si návštevu obchodného zástupcu

FOTO: Kadmy + viappy / Dollar Photo Club