Prečo je recyklácia odpadu tak dôležitá?

0
1278

O tom, že na recyklácii odpadu naozaj záleží, sa učia už aj deti v škôlkach. Napriek tomu mnohí z nás stále poriadne nerozumejú pojmu recyklácia, no čo je hlavné, nedokážu recyklovanie odpadu aplikovať do svojho života.

Mnohí ľudia sú totiž stále verní názoru, že recyklácia odpadu nemá až taký význam, aký sa jej pripisuje. Nájdu sa aj jedinci, ktorí si dokonca myslia, že recyklácia je dobrá len na to, aby sa uľahčila práca smetiarom a v skutočnosti nemá žiaden prínos pre našu planétu. Nemôžu byť ďalej od pravdy. Nebyť recyklácie, v dnešnej dobe by sme sa už pravdepodobne všetci topili v haldách vyhodených plastov, kovov, či papierov a naše prírodné zdroje by už boli z obrovskej časti vyčerpané.

Recyklácia má obrovský prínos najmä z dvoch hľadísk. Tým prvým je šetrenie prírodných zdrojov, ktoré nie sú nekonečné. Vezmime si napríklad papier. Ak by sme vôbec žiaden papier nerecyklovali, museli by sme zotínať obrovské množstvo lesov, čo by sa odrazilo na fatálnych zmenách klímy na Zemi. Vďaka možnosti recyklácie papiera sa dnes väčšina nových papierových výrobkov vyrába z papierového odpadu, vďaka čomu šetríme lesy. Rovnaká analógia platí aj pri kovoch, skle, či plastoch.

Druhým hľadiskom je šetrenie prírody od odpadu. Skládky odpadu sú obrovskou záťažou pre planétu, keďže sa z nich do vzduchu a zeme uvoľňujú škodlivé, častokrát až jedovaté látky, sú pre životné prostredie obrovskou záťažou.

Aký odpad vieme recyklovať

Základom recyklovania je vedieť sa dobre orientovať v odpadoch. Na to nám slúžia recyklačné značky, ktoré sú vyznačené rôznymi farbami. Každá farba symbolizuje konkrétny druh odpadu. Do žltej nádoby dávame plasty. Modrá farba je určená na papier a červená farba je určená na odpad vo forme kovov. Do nádoby v zelenej farbe dávame sklo a nádoba v oranžovej farbe je určená pre nápojové kartóny.

Recyklačné značky majú obrovský význam. Okrem toho, že napomáhajú ľuďom lepšie sa orientovať vo vyhadzovaní odpadov, chránia našu planétu.