Vymáhanie pohľadávok – Claims Collection

0
955

Vymáhanie pohľadávok je ako úraz pri športe. Jednoducho niečo, čo nepredpokladáte, že by sa mohlo stať a preto sa na takúto možnosť dopredu ani nepripravíte. Každý by si najradšej bezstarostné užíval akýkoľvek riskantný šport s vedomím, že sa mu nemôže nič stať. Avšak keď už príde k úrazu, chcete byť čo najskôr zdravý a pokračovať vo svojom bežnom živote, akoby sa nič nestalo.

To isté platí aj pre vymáhanie pohľadávok. Každý podnikateľ by najradšej videl ideálnu pozlátenú cestu pre svoje podnikanie s rastúcim počtom klientov a zisku. Realita je však iná a podnikatelia častokrát prichádzajú do straty, s čím je potrebné sa neodkladne vysporiadať. Nešťastnou, avšak bežnou situáciou je, že podnikatelia neprichádzajú o zisky častokrát svojou vinou ale nespoľahlivosťou klientov.

Takýchto situácií sa potrebujete ako podnikateľ vyvarovať alebo ich mať čo najskôr z krku. Práve v takýchto prípadoch oceníte naše služby, v rámci ktorých za vás vybavíme všetko potrebné a vám sa tak bez problémov vráti vlastný kapitál na ďalšie podnikanie. V súčasnosti už podnikatelia chápu, že nie je výhodné robiť si všetko sám. Rôznorodosť služieb a ponúkaných činností znemožňuje, aby bol každý odborník na všetko a s požadovanou kvalitou aj mimo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti.

Za určité percentuálne ohodnotenie je oveľa výhodnejšie nechať odborníkov pracovať na zadanom probléme, akoby ste ho mali riešiť svojpomocne a strácať čas štúdiom problematiky a problémami, kde vás súper ľahko prekvapí nepripravených. My ako spoločnosť vytvorená za účelom vymáhania pohľadávok si tiež radšej zaplatíme odbornú účtovnú firmu, ako si narobiť problémy v segmente, ktorý neovládame. Vo vymáhaní pohľadávok sme však nezastupiteľní a práve v tomto obore sa neváhame prebiť aj cez najťažšie prípady.

Vo vymáhaní pohľadávok má spoločnosť Claims Collection 87% úspešnosť, čo značí pre podnikateľov veľmi nízke riziko spolupráce. Všetky prípady doťahujeme dokonca a nikdy neostávame iba pri mimosúdnom vymáhaní. Nebojíme sa pustiť do súdnych sporov a v prípade, ak dlžník vyhlási konkurz alebo osobný bankrot, máme overené praktiky, ako aj v takomto prípade dosiahnuť vysokú mieru úspešnosti.

Práve vyššie uvedené je limitujúcou zložkou väčšiny našej konkurencie. Väčšina spoločností sa spolieha na mimosúdne vydieranie dlžníkov a po pár výhražných emailoch, telefonátoch a možno osobnom kontakte vám prípad vrátia s tým, že od dlžníka nie je možné získať vaše finančné prostriedky, pretože nič nemá. Tým sa prichádza o drahocenný čas a dlžník je o to bližšie k premlčaniu svojich záväzkov. Veríme, že to je to posledné, čo by ste chceli. Pri obchodnoprávnych vzťahoch je štandardná premlčacia lehota zväčša iba 4 roky v závislosti od výšky vašej pohľadávky. Keď si uvedomíte, že nesplatené faktúry alebo iné dlhy ste začali riešiť približne po roku od ich splatnosti a následne sa nekvalitná spoločnosť rok a pol snaží mimosúdnou cestou zastihnúť vášho dlžníka, ostáva vám niečo málo cez pól roka, aby ste rýchlo reagovali a našli lepší spôsob, ako získať svoje finančné prostriedky naspäť. Vymáhanie pohľadávok pritom môže byť po dlhšej dobe omnoho náročnejšie, pričom dlžník má čas previesť svoj majetok na iný subjekt.

Naopak našou stratégiou je profesionálny a sofistikovaný prístup, kde sú aj prefíkaní dlžníci pred právom krátky. U nás dlžníkov okamžite, ako vidíme, že dobrovoľne nereagujú a nezaplatia prvú splátku, žalujeme, pričom v tomto prípade sa pozastavuje premlčacia doba. Ako sa hovorí, pes ktorý šteká, nehryzie. My neštekáme nikdy.

Komplikované súdne spory sa vyhrávajú aj na drobnostiach a preto treba byť nesmierne dôsledný v každom detaile a podstúpiť každý úkon, akokoľvek banálny sa môže zdať. Náš tím tvoria rokmi preverení odborníci, ktorí nedovolia, aby vás dlžníci dostali do kolien. Sú to predsa oni, ktorí sa správali nečestne a nedokázali si splatiť svoje záväzky a preto vám my ochotne pomôžeme tieto záležitosti dokázať aj v súdnej rovine.

Naša provízia je vyplácaná až po reálnom vyplatení čiastky od dlžníka a dopredu od vás nežiadame žiadne poplatky alebo zálohy. Inými slovami možno povedať, že naše služby sú pre vás zadarmo. O rozdieloch medzi najímaním advokáta a vymáhacej spoločnosti akou je tá naša, si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku Odkúpenie pohľadávok.

Ak predsa len máte nejaké ďalšie pochybnosti, alebo doplňujúce otázky, neváhajte nás kontaktovať cez náš nezáväzný formulár a nechajte sa samy presvedčiť našou profesionalitou a poskytnutou pomocou v ťažkých chvíľach.