Základné požiadavky na kvalitné eurookná

0
1680

Pri výbere vhodných eurookien je potrebné zvažovať viacero faktorov. Podstatný je jednak pomer pevných a otváravých častí, ako aj spôsob členenia okien, konštrukčné riešenie rámov a v neposlednom rade i materiál, z ktorého sú okná vyrobené. Významnú úlohu zohráva taktiež spôsob osadenia okien do stavebného otvoru, sklenená výplň, spôsoby zatienenia okien, ich životnosť a jednoduchosť, respektíve praktickosť ich ovládania spolu so spoľahlivosťou okna.

Vhodne zvolené eurookná – významná úspora energií


Vhodne zvolené eurookná nám dokážu ušetriť nemálo energie, a teda i peňazí. Konkrétne je možná až 40% úspora z celkových bežných tepelných strát. Preto sú dnes kvalitné eurookná (vrátane výmeny okien pri rekonštrukcii) zaradené i do dotačných programov.

Parametre okien

Zásadné je uvažovať, kam okná umiestniť.  V rámci svetových strán, veľkosti okien, materiálu a jeho kvality a tiež zohľadňujeme spôsob otvárania okien. Napríklad pre nižšie tepelné straty je omnoho výhodnejšie umiestniť jedno väčšie okno, než niekoľko menších.

Vždy je to však problém, správne odhadnúť pomer požiadaviek na elimináciu tepelných strát a nutnosť vetrania. Preto sa dnes značkoví výrobcovia okenných profilov zameriavajú predovšetkým na  problematiku mikroventilácie a stavitelia zase problémy s vetraním riešia rekuperáciou vzduchu. Škodliviny, nežiadúce mikroorganizmy, alergény aj vlhkosť tak odchádzajú von, pričom sa ale v interiéri nemení teplota.

Vetranie eurookien

Pokiaľ by sme však vôbec nevetrali, v snahe zbytočne neplytvať energiami a teplom, ľahko by sa mohlo stať, že by došlo ku kondenzácii vlhkosti a následnej tvorbe plesní.

Na správne tepelno-izolačné vlastnosti a zamedzenie tepelných únikov má omnoho podstatnejší vplyv, ako prestať celkom vetrať, skôr správna inštalácia moderných okien vrátane inštalácie okenných parapetov, ktoré zďaleka nie sú iba estetickým doplnkom, kam si položíme kvetináče a dekoratívne predmety.

Práve vhodne umiestnené parapety spolu s kvalitnými, profesionálne namontovanými eurooknami sú totiž dôležitou súčasťou zníženia únikov tepla na minimum.