Ako využiť vákuum v potravinárstve?

0
1366

Vákuum je oblasť, v ktorej je tlak nižší ako okolitý atmosférický tlak. Na základe tohto javu je možné konštruovať rozličné stroje a zariadenia, ktoré nachádzajú uplatnenie aj v potravinárstve.

Keď sa v nejakom mieste zníži tlak, teda vznikne vákuum, okolitý atmosférický vzduch sa snaží dané miesto rýchlo zaplniť, aby sa tlaky vyrovnali. Skutočnosť, že vzduch prúdi do oblasti vákua, sa dá využiť pri rozličných zariadeniach. Najprv je však potrebné vákuum účinne a efektívne vyrobiť. Na to slúžia špeciálne zariadenia – vývevy. Tie môžu mať rozličnú konštrukciu, na základe ktorej sa následne využívajú v strojoch a zariadeniach. V potravinárstve majú vývevy obrovský význam. Jedným zo základných využití je manipulácia s potravinami, obalmi, či výslednými produktmi. Vákuové vývevy slúžia na väčšine výrobných liniek na premiestňovanie a separáciu tovaru a produktov.

V potravinárstve je taktiež dôležitá aj vysoká čistota vzduchu, ktorú môžu zabezpečovať práve vývevy, ktoré rýchlo a efektívne nasávajú vzduch, ktorý je následne filtrovaný a zbavovaný nečistôt. V neposlednom rade treba spomenúť aj využitie pri vákuovom balení, ktoré je základom pre dlhodobú konzerváciu potravín. Bez kvalitnej vývevy sa teda nezaobíde žiadna potravinárska výroba.

Vákuum aj v cukrovaroch?

Pri využívaní vákua v potravinárskom priemysle treba spomenúť aj veľmi podstatnú funkciu v cukrovaroch. V tomto prípade je potrebné rýchlo dosiahnuť bod varu, pri čom napomáha práve vákuum z vývevy. Dobrá výveva nesmie chýbať ani v mäsokombinátoch a prevádzkach, ktoré spracúvajú ryby. V takomto prípade sa vákuové zariadenia využívajú na extrahovanie a separáciu vnútorností.

Vývevy prinášajú viacero benefitov, najmä tichú prevádzku, vysokú efektivitu, nízku energetickú náročnosť a vysokú spoľahlivosť. Ak hľadáte kvalitné vývevy do vašej potravinárskej spoločnosti, ale aj do iného odvetvia, odporučiť môžeme vývevy a doplnky z ponuky spoločnosti VAKUUM BOHEMIA. Tak neváhajte a začnite využívať vákuum vo svoj prospech aj vy!